Conferentie

EINDTIJDCONFERENTIE – zaterdag 24 november 2018 te Nijkerk

Is de eindtijd verleden tijd?

Een boeiende conferentie met een Bijbels perspectief op ‘de laatste dagen’

Zoveel mensen zoveel meningen, ook als het om de eindtijd gaat. Er lijkt onder christenen geen einde te komen aan nieuwe theorieën, voorspellingen en discussies. De eindtijd is een belangrijk onderwerp. Profeten in het Oude Testament spraken er al over. Ook Jezus en de apostelen hadden het naderende einde hoog op de agenda staan. Welke profetieën zijn vervuld? In welke tijd leven wij nu? En wat staat ons te wachten? Antwoorden op deze vragen vinden we door samen op zoek te gaan.

Voor meer informatie en opgave klik op de volgende link: Conferentie