Preterisme

Een aantal jaren geleden keek ik ook wel eens omhoog, wachtend op Jezus die die nu toch wel elk moment weer terug kon komen op de wolken om ons op te halen, om vervolgens samen met Hem de aarde te veranderen in een Messiaanse Utopia terwijl Hij op de troon zit in een herbouwde tempel in Jeruzalem en zo de materiële beloften zou vervullen voor het volk Israël. Toen was ik ook nog zo arrogant dat ik dat verkondigde als de waarheid (tot mijn schaamte moet ik zeggen), gevoed door zogenaamde eindtijdpredikers die voor de zoveelste keer de komst van Jezus voorspelden en die nu toch wel echt spoedig komt. Het woord spoedig moet wel een rekbaar begrip zijn dat kan niet anders, maar ja, voor de Here is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag nietwaar? Zou God dat zo bedoeld hebben?

De geschiedenis staat vol met trieste verhalen van kerken en soms hele dorpen of steden die alles verkochten en in grote problemen kwamen. Mensen die in de meest extreme gevallen zelfs collectief zelfmoord plegen. Miljoenen in drama’s gestort, omdat ze meegingen in de hysterie van een of andere prediker, die voor de zoveelste keer aankondigde dat Jezus spoedig terug zou komen. Miljoenen ouders die geen visie hadden voor hun kinderen omdat ze leefden in de leugen dat Jezus elk moment terug kon komen. De kerk eeuwenlang lam gelegd, de hedendaagse kerk die ons opjaagt van programma naar programma, allemaal door verkeerd interpreteren van de woorden van Jezus. En dan heb ik het nog niet eens over de Israël massa hysterie. Over heel de wereld is een geweldige miljarden industrie ontstaan, Israël reizen, bladen, tv programma’s, boeken, vieren sabbatten en Joodse feesten etc. Maar ook de miljoenen doden als gevolg van het oprichten staat Israël in 1948 door zionisten. De daardoor ontstane haat van de moslim wereld tegen alles wat Amerika en het westen is, de ontwikkeling van het terrorisme. Nieuwe oorlogen, meer terrorisme, meer doden, toename haat en agressie, daardoor en ook tegen christendom etc. En dat allemaal omdat we zgn. zouden leven in de “laatste dagen”, “einde van de wereld”, “einde der eeuwen”, “einde der tijden”? Ik denk van niet, dit lijkt mij niet van God, Hij heeft dit nooit zo gewild, en….. volgens mijn bescheiden mening staat het zo ook niet in het Woord.

De meeste christenen geloven dat de gebeurtenissen m.b.t. de tweede komst letterlijk genomen moeten worden, omdat ze letterlijk klinken. De bijbel bevat vele voorbeelden van wonderlijke gebeurtenissen, dus daarom is het niet ondenkbaar dat bij de tweede komst Jezus fysiek zal komen met zijn engelen, de doden fysiek opstaan, de gelovigen Jezus gaan ontmoeten in de lucht en de planeet aarde verbrand wordt. De meeste christenen ondersteunen deze traditionele visie, omdat ze vandaag letterlijk aannemen, wat ruim 2000 jaar geleden in de Joodse cultuur niet letterlijk genomen werd. We geven toe dat we uitdrukkingen in onze taal hebben, bijvoorbeeld “iemand voor het lapje houden”, een uitdrukking die in de cultuur van Azië niet begrepen wordt als dat daar letterlijk genomen zou worden. Op dezelfde wijze moeten we toegeven dat de bijbel ook uitdrukkingen heeft, die we niet zullen begrijpen als we ze letterlijk nemen. De interpretatie van de tweede komst zal fouten bevatten wanneer we tekstpassages letterlijk uitleggen die figuurlijk bedoeld zijn, zoals bijvoorbeeld Jezus komende op de wolken, Hem in de lucht ontmoeten, de opstanding van de doden, en het voorbijgaan van de eerste hemel en eerste aarde etc.. Als we de bijbel lezen moeten we ons verplaatsen in de schoenen van het oorspronkelijk publiek, de Joden dus die in die tijd leefden, die hun taalgebruik hadden, dezelfde taal van het oude testament. Dan kunnen we de bijbel proberen te begrijpen op de manier zoals God het voor ons bedoeld heeft te begrijpen.

Deze website behandeld een aantal onderwerpen die betrekking hebben op het hoofdthema preterisme ofwel de leer van de vervulde profetieën. Ik raad je aan om al je oude vooringenomen standpunten los te laten en deze verhandelingen stuk voor stuk nauwkeurig te lezen, en als je het nog niet goed begrijpt , lees het opnieuw. Het zal je geloofsleven totaal op de kop zetten!

De inhoud van deze website is niet het werk van uitsluitend één man, maar is het werk van velen die gearbeid hebben voor onze soevereine Heer en Redder Jezus Christus, om Zijn volk en natie te stichten en bewaren. De artikelen op deze website zijn niet bedoeld om iemand te kwetsen of te iemand veroordelen, maar om op te bouwen, en dat is het enige doel. En dan nog dit……

Neem niet alle dingen die hier zijn geschreven aan als het evangelie van de waarheid; maar zoek de waarheid (Handelingen 17:11), en toets alles (1 Thessalonicenzen 5:21), en maak er ernst mee u wel beproeft ten dienste van God te stellen, je altijd laten leiden door de Geest van God (1 Korinthiërs 2:9-13). En denk er aan, laat je niet leiden door je eigen inzichten of door mijn inzichten, maar vertrouw op de Here en ken Hem, en Hij zal al uw paden recht maken (Spreuken 3:5-6), want dit is de enige ware weg om de diepe dingen van de Here te kennen.

Ik bid dat deze studies je zullen helpen om de waarheid van Gods Woord te begrijpen. Mag God je rijkelijk zegenen.

Opmerking: Ik heb veel nuttig materiaal gevonden op grotendeels engelstalige websites en archieven die betrekking hebben op dezelfde onderwerpen. Vanwege dezelfde geaardheid van de onderwerpen zijn er studies of gedeelten daarvan die overeenkomen met andere bronnen met dezelfde interpretaties. Als u de Engelse taal machtig bent daag ik u uit om daar naar op zoek te gaan….

 

Anne Salomons