Romeinen 9 – 11

Een aantal jaren geleden al weer met een reisgezelschap naar Israël geweest. Zo nu en dan kregen we ’s avonds een Bijbelstudie en op één van die avonden kwam Romeinen 11 ter sprake. Er werd gezegd dat heel Israël gered zou worden, God zou zijn volk nog een heerlijke toekomst gaan bereiden. Er zou een einde aan de verharding van een deel van het volk komen en zo zou gans Israël behouden worden.
Ik stelde de vraag: wie wordt er dan behouden, is het de laatste generatie vlak voor de wederkomst van Jezus? En is het beperkt voor alleen zij die in het beloofde land leven? En als ze nou niet willen wat dan? En de Israëlieten die allemaal al gestorven zijn, zouden die ook behouden worden? Niemand kon op mij die vragen een bevredigend antwoord geven en dus ging ik zelf maar op onderzoek uit.

Hieronder een vijftal artikelen die betrekking hebben op dit onderwerp. Het begrijpen van het woord “heiden” in onze vertalingen is cruciaal in het begrijpen van het zowel het oude als het nieuwe te testament én het volk op wie de verbonden van toepassing zijn. Ik raad u daarom aan om eerst het artikel over de “heidenen” en de “edele olijfboom” te lezen voordat u het artikel over Romeinen 11 gaat lezen. Het artikelen over Efeziërs 2 en de diaspora zijn onderdeel van en een logisch gevolg van de voorafgaande artikelen….